وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی

عادل رفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2019.10051

چکیده
  مفهوم وراثت پیش فرض یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در رویکردهای شبکه ای است که دانش زبانی را متشکل از گره های ساختی در سطوح مختلف انتزاع و روابط سلسله مراتبی بین آنها در نظر می گیرند. بر اساس این ساز و کار مشخصات مربوط به هر ویژگی از گره بالاتر به گره پایین تر به ارث می رسد، مگر آنکه گره پایین تر خود دارای مشخصات دیگری برای آن ویژگی ...  بیشتر

بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان

مریم افشین پور؛ عادل رفیعی؛ سید محمدرضا ابن الرسول

دوره 5، شماره 8 ، اسفند 1397، ، صفحه 7-29

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2019.23251.1082

چکیده
  پژوهش حاضر به توصیف خطاهای هم­نشینی واژگانیو بررسی عوامل دخیل در بروز این نوع خطاها در انشاءِ فارسی­آموزان عربی­زبان دانشگاه مجازی جاﻣﻌﺔالمصطفی قم[1] می­پردازد. برای این منظور پیکرۀ زبانی متشکل از 260 برگة انشاءِ زبان­آموزان سطح متوسط تشکیل شد و مورد بررسی قرارگرفت. ابتدا خطاهای هم­نشینی واژگانی زبان­آموزان مشخص شد و ...  بیشتر

وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی

عادل رفیعی؛ سارا ترابی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 64-49

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2014.3105

چکیده
  مفهوم وراثتِ پیش‌فرض از مفاهیم اساسی مورد استفاده در رویکردهای شبکه‌ای است که دانش زبانی را متشکل از گره‌های ساختی در سطوح مختلف انتزاع و روابط سلسله‌مراتبی بین آن‌ها در نظر می‌گیرد. بر اساس این سازوکار، مشخصات مربوط به هر ویژگی از گره بالاتر به گره پایین‌تر به ارث می‌رسد، مگر آنکه گره پایین‌تر خود دارای مشخصات دیگری برای آن ...  بیشتر