روند بررسی

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش‌های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی تمامی مجلات انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی شامل داوری همسان و دوسوناشناس است؛ به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

هر نسخه اولیه ارائه‌شده به انتشارات توسط حداقل 2 داور مستقل بررسی می‌شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه برای جلوگیری از دزدی ادبی بررسی می‌شوند. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی هیچ‌گونه گذشتی در زمینه دزدی ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت‌شده در مجله‌های این دانشگاه را با دقت هرچه تمام‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از دزدی ادبی اطمینان داشته باشد.

سردبیر مجله اطمینان حاصل می‌کند که روند بررسی همسان به‌صورت کاملاً محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچ‌گونه اطلاعی از محتوای اثر ارائه‌شده تا زمان نشر در مجله حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه تماماً به عهده داوران است و هیچ‌گونه عامل خارجی در این تصمیم تأثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می‌شود.

در انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ناشناس‌بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی، مخصوصاً داوران با استفاده از یک سیستم مدیریت آنلاین به نحو هرچه تمام‌تر انجام می‌شود.

برای حمایت از این روند، لطفاً در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

 

  • صفحه اول فایل ارسالی می‌بایست شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن و آدرس کامل منزل باشد.
  • صفحه دوم فایل ارسالی می‌بایست شامل تنها عنوان مقاله و نه هیچ اطلاعات دیگری باشد.
  • تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان، از جمله کد ORCID باشند.
  • لطفاً نام نویسندگان را پیش از خلاصه مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

 

پس از ارائه فایل به هر یک مجلات دانشگاه علامه طباطبائی، تیم سردبیری مجله آن را به‌صورت اولیه بررسی می‌نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد، به داوران مرتبط فرستاده می‌شود تا روند داوری همسان و دوسوناشناس انجام شود. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم‌گیری به‌صورت یکی از گزینه‌های زیر انجام می‌شود:

  • قبول،
  • قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)،
  • رد.