داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
نعمت الله ایران زاده گروه آموزشی ادبیات فارسی
مهنوش اسکندری گروه زبان روسی
محمود بشیری
احسان چنگیزی عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد علی حیدری
تهمینه حیدرپور
فریده حق بین گروه زبان شناسی. دانشکده ادبیات .دانشگاه الزهرا
صادق خورشا
محمد دبیرمقدم
محمد دبیرمقدم
شهلا رقیب دوست عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بهزاد رهبر عضو هیات علمی گروه آموزشی زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
زری سعیدی
ویدا شقاقی
مجید صالح بک
رضامراد صحرائی عضوهیأت تحریریه
کورش صفوی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجید طامه
سپیده عبدالکریمی
علیرضا فخاری
مرجان فرجاه
علی گنجیان خناری
راحله گندمکار گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا محمدی گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
گلناز مدرسی قوامی گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلال مرامی زبان و ادبیات عربی،استاد،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
آزاده میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی منشی زاده
مژگان همایون فر مدرس گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی