راهنمای ثبت‌نام در نشریه علم زبان    

جهت ثبت‌نام در نشریه علم زبان فرایند زیر را دنبال کنید:

 1. انتخاب گزینه ثبت‌نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

 2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره‌دار)؛

 3. ذخیره اطلاعات؛

 4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

 

حقوق و اختیارات

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین‌المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می‌باشد.)

 

طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons:

«این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به‌صورت غیرتجاری را می‌دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهند و غیرتجاری باشند، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.»

 

مقالات قابل‌پذیرش

انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه‌های مختلف علوم انسانی، مقاله منتشر می‌نماید. تمامی این مقالات علمی بوده، مبتنی بر تحقیقات هستند و از کیفیت بالایی برخوردارند. تمامی تحقیقات کیفی و کمی مورد قبول می‌باشند، اما نکتۀ شایان توجه این است که مقالات باید خلاقانه و همراه با نوآوری باشند و سهمی در پیشبرد علم در حوزۀ مختص خود ایفا نمایند.

 

شیوۀ نگارش مقاله

با توجه به ماهیت مجلات تخصصی دانشگاه و درجه علمی آنها، تأکید محتوای این بخش بر شیوۀ تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با وجود این، انواع دیگر مقاله می‌توانند با تصمیم هیأت تحریریۀ هر مجله  پذیرفته و منتشر شوند. چرا که افزون بر مقالات پژوهشی، امکان انتشار انواع دیگر مقاله، نظیر مقالۀ مروری، مقالۀ نظری، نامه به سردبیر، و جزء آن در مجلات با درجه علمی ـ پژوهشی وجود دارد، و این امکان برای انواع دیگر مجلات (علمی ـ ترویجی و تخصصی) در سطح گسترده‌تری فراهم است.

بدیهی است همه انواع مقالات دارای ویژگی‌هایی مشترک و متفاوت هستند. این ویژگی‌ها در بعد کلی به محتوا و ساختار آنها مربوط می‌شود. در این بخش، اگرچه به دلیل اهمیت مقالات پژوهشی نسبت به دیگر مقالات، محتوا و ساختار مقالات پژوهشی توصیف می‌شود، اما کوشش شده به ویژگی‌های مشترک دیگر مقالات نیز پرداخته شود. در بیشتر منابعی که به توصیف و توضیح انواع مقالات می‌پردازند نیز، همانند رویکرد متن حاضر، همواره تأکید بر مقالات پژوهشی است. پیش از ارائۀ مقاله به مجلات دانشگاه علامه طباطبائی، توصیه می‌شود که نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرند:

 

محتوای مقاله

نکتۀ اول: محتوای مقاله باید با زمینۀ موضوعی مجله مرتبط باشد؛

نکتۀ دوم: حجم عمدۀ مقالات هر شماره از یک مجله به مقالات پژوهشی اختصاص دارد که گزارش یک پژوهش خاص هستند؛

نکتۀ سوم: مقاله پیش‌تر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال نشده باشد و یا چاپ نشده باشد. لازم به ذکر است که پدیدآورندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامۀ دیگر خودداری نموده و در این مدت از وضعیت مقالۀ ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا مدیر داخلی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.

 

شیوهنامة نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط با زبان‌شناسی باشد.

- هیأت‌‌تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

- تقدم‌و‌تأخر چاپ مقاله‌ها با بررسی و نظر هیأت‌تحریریه مشخص می‌شود.

- مسئولیت درستی مطالب مندرج در مقاله به ‌عهدۀ نویسنده است.

- مقالات باید از طریق سامانة یکپارچة نشریات علمی (ls.atu.ac.ir) ارسال شوند.

- حاشیۀ صفحات از دو طرف 4/5 سانتی‌متر و از زیر و زبر 5 سانتی‌متر باشد. هر مقاله باید حداکثر در بیست صفحۀ A4 (با قلم B Zar 13) و بر پایۀ دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (www.persianacademy.ir) نگاشته شود.

- نرم‌افزار مورد استفاده Microsoft Word 10 و یا نسخه‌های بالاتر از آن باشد.

- برای نوشتن خط تیره بین اعداد از ترکیب کلیدهای shift + ت استفاده شود.

- برای نوشتن همزۀ پایانی در ترکیب‌های اضافی از ـۀ / ۀ استفاده شود.

خانۀ بزرگ✓

خانه بزرگ ✕ خانه‌ی بزرگ ✕

- برای نوشتن گیومه از ترکیب کلیدهای shift + ن و shift + م استفاده شود.

«زبان‌شناسی شناختی» ✓

"زبان‌شناسی شناختی" ✕

- بعد از تنظیم نهایی یادداشت‌های راهنما حذف شوند.

- اطمینان حاصل کنید که تمامی منابعی که در متن قید شده‌اند در بخش منابع هم ذکر شده‌اند و برعکس.

- فاصله‌گذاری بین خطوط به‌صورت Multiple 0.9 تنظیم شود (برای اطلاعات بیشتر در این مورد به فایل ساختار نشریه مراجعه شود).

- اولین پاراگراف بعد از هر تیتر بدون تورفتگی باشد.

- در تمامی موارد نیم‌فاصله رعایت شود.

- پاراگراف‌های بعدی با 0/5 سانتیمتر تورفتگی تنظیم شوند.

- پاورقی اسامی نویسنده / نویسندگان آثار غیرفارسی (به‌جز عربی) در تمامی موارد با قلم Times New Roman 10 و منطبق بر دستورالعمل APA ارائه شود. توجه داشته باید که اگر نویسندگانی فارسی‌زبان اثری را به زبانی دیگر چاپ کرده‌اند، نیاز است نام آنها نیز پانویس شود.

مثال:

چامسکی و هله1

1. Chomsky, N., & Halle, M.

- معادل اصطلاحات تخصصی در اولین اشاره به آنها در پاورقی ارائه شود. تنها در مواردیکه اسم خاص پاورقی می‌شود، حرف اول بزرگ نوشته شود. در سایر موارد تمامی حروف کوچک نوشته شوند.

- اعداد درون متن با رسم‌الخط فارسی نوشته شوند.

- برای اعشار از علامت ممیز (/) استفاده شود.

- تمامی تیترها 12pt از متن قبل و 0pt از متن بعد فاصله داشته باشند.

- تعداد جدول‌های یک مقاله بیش‏تر از 5 جدول نباشد.

- جدول‌ها در قالب برنامۀ Word تنظیم شده باشند. از قرار دادن عکس جدول‌ها در مقاله خودداری کنید.

- بخش‌های مختلف صفحة عنوان به‌ترتیب عبارت‌اند از: عنوان مقاله (B Zar 15 Bold)، نام نویسنده/ نویسندگان (B Compset 12 Bold)، رتبة علمی و نام دانشگاه یا سازمان وابسته (B Compset 10)، چکیده (150 واژه/ B Zar 11) و کلیدواژه‌ها (4-7 واژه که با ویرگول از یکدیگر جدا شوند/B Lotus 12).

*اسم نویسندۀ مسئول ستاره‌دار شود و در پاورقی ایمیل نویسندۀ مسئول قید شود.

اعضای هیأت علمی: رتبۀ علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه (در صورت وجود)، دانشگاه، شهر، کشور.

دانشجویان: دانشجوی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشتۀ تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.

افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشتۀ تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور.

طلاب: سطح (2،3،4)، رشتۀ تحصیلی، حوزۀ علمیه/ مدرسۀ علمیه، شهر، کشور.

افراد و محققان عضو سازمان/ پژوهشکده: رتبۀ علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه (در صورت وجود)، مؤسسه، شهر، کشور.

مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری / پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشتۀ ................. دانشگاه ............... است / مقالۀ حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «.................................» با حمایت دانشگاه / مؤسسه ............... است. (B Zar 10)

ـ تعداد کلمات متن اصلی مقاله نباید بیش‏تر از 6000 باشد (تعداد واژه‌های چکیده جداگانه در نظرگرفته می‏‌شود).

- چکیده: چکیدۀ (فارسی و لاتین) باید در یک پاراگراف تنظیم شود. لازم است چکیده بدون آنکه عناوین مجزایی داشته باشد، شامل بیان مسأله (یک یا دو جمله)، هدف (یک جمله)، روش (در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش، جامعۀ آماری، تعداد نمونه، روش نمونه‌گیری، مداخله، ابزار [نام کامل ابزار، نام سازنده و سال ساخت]، روش تحلیل داده‌ها [نام نرم‌افزار قید نشود])، نتایج (دو تا سه جمله و شامل یافته‌های اصلی بدون ذکر اعداد و ارقام) و نتیجه‌گیری (دو جمله) شود (متن چکیده روایتی است و ذکر عنوان و بخش‌بندی در آن مجاز نیست). تعداد کلمات چکیده بین 150-250 باشد. افعال چکیده به زمان گذشته یا ماضی نقلی باشند (توجه داشته باشید که در مواردیکه یک واقعیت یا وضعیتی کلی را بیان می‌کنید لازم است افعال به‌صورت مضارع به کار روند). در چکیده به هیچ منبعی ارجاع داده نشود. قلم چکیده B Zar 11 است.

- چکیدۀ مبسوط: تعداد کلمات چکیدۀ مبسوط لاتین بین 700 تا 1200 است. لازم است چکیدۀ مبسوط شامل بخش‌های مقدمه، ادبیات پژوهش، روش پژوهش و نتیجه‌گیری باشد. می‌توانید راهنمای نگارش چکیدۀ مبسوط را از اینجا بارگیری کنید. 

- متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌‏گیری، تعارض منافع، سپاسگزاری، نمایۀ ORCID، منابع فارسی و لاتین (References) است. دقت فرمایید که در نسخۀ «بدون نام نویسندگان» از قید کردن نمایۀ ORCID خودداری کنید تا نام نویسندگان برای داوران مشخص نباشد. 

- مقدمه: مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. نویسندگان به نوع، توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارائه‌شده در مقدمه توجه کنند. این اصول در مطالعات کمّی، کیفی و ترکیبی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها از این قرار است: الف) توضیح درباره عرصۀ پژوهش به‌صورت عام؛ ب) توضیحات اختصاصی‌تر دربارۀ آن جنبه یا بعدی از مسأله که موردتوجه خاص این مطالعه است (مبانی نظری) و ج) هدف یا پرسش کلی پژوهش. در مقدمه از آوردن عناوین فرعی اجتناب کنید و آن را به‌صورت یکپارچه بنویسید.

- پیشینۀ پژوهش: مروری بر یافته‌‏های مطالعات دیگر که مرتبط با مسأله و موضوع پژوهش هستند (پیشینۀ تجربی) و تبیین خلأ یا شکاف موجود درباره مسأله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر.

- روش: یکی از بخش‏‌های مهم مقاله اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌شود. در کل، روش شامل اطلاعاتی روشن درباره‏ چگونگی فرایند پژوهش، جامعه، نمونه‏ و روش نمونه‏‌گیری، ملاک‌های ورود و خروج شرکت‏‌کنندگان (در صورت لزوم)، برآورد اندازۀ نمونه‌‏ها، مراحل مداخله (در صورت لزوم)، ملاحظات اخلاقی، نحوه مدیریت داده‌‏ها، روش تحلیل داده‌‏ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری، ابزارهای گردآوری داده‌ها (به‌تفکیک همراه با ویژگی‏‌های روان‌‏سنجی، روش نمره‌‏گذاری و ...) است. در ذیل عنوانِ کلی روش، عناوین فرعی آورده نمی‏‌شوند. در این بخش، حتی‌الامکان از جدول برای گزارش روایی و پایایی استفاده نشود. اگر در پژوهش از طرح‌های آزمایشی استفاده شده است، محتوای جلسات آموزشی یا درمانی به‌صورت خلاصه در یک پاراگراف آورده شود.

- یافته‏‌ها: یافته‌ها دستاوردهای مطالعه هستند که در مطالعات کمّی، توزیع ویژگی‏‌های جمعیت‏‌شناختی افراد گروه نمونه، یافته‏‌های توصیفی و تحلیلی متغیرهای مورد مطالعه را شامل می‌شوند. یافته‏‌های پژوهش کیفی نیز در قالب طبقات، مفاهیم یا مضامین اصلی با زیرمجموعه آنها و همراه با نقل‌قول‌‏های مستقیم شرکت‏‌کنندگان یا داده‌‏های اولیه توضیح داده می‌شوند.

- بحث و نتیجه‌گیری: این بخش حاوی جمع‏‌بندی و نتیجه‏‌گیری از یافته‏‌ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سؤال‏های پژوهش باشد. در این بخش، موارد کاربرد یافته‏‌ها، محدودیت‌های پژوهش و میزان تعمیم‌پذیری آن در یافته‏‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها هم در این بخش مطرح شوند.

- تعارض منافع: هرگونه تعارض منافع در این قسمت ذکر شود. در غیر این‌صورت، ذکر «تعارض منافع ندارم» کفایت می‌کند.

- سپاسگزاری: در یک پاراگراف کوتاه از حامیان مادی و معنوی پژوهش تقدیر شود.

  • در نسخۀ نهایی فایل پیش از چاپ، پس از سپاسگزاری لازم است نمایۀ ORCID تمامی نویسندگان به‌ترتیب آورده شوند. به‌منظور دسترسی به این نمایه و یا ثبت‌نام آن به تارنمای https: //orcid.org مراجعه کنید.
  • لازم به ذکر است که در نسخۀ ارسالی «بدون نام نویسندگان» از قید کردن نمایۀ ORCID خودداری نمایید.

 

  • اندازه و نوع قلم‌ها:

تیترهای داخل متن: B Lotus 14 Bold

متن فارسی مقاله: B Zar 13

متن انگلیسی مقاله: Times New Roman 12

منابع فارسی: B Zar 12؛ Hanging 1 cm (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات Hanging به بخش پیوست در فایل ساختار مراجعه کنید).

منابع عربی: B Badr 12؛ Hanging 1 cm

منابع لاتین: Times New Roman 11 ؛ Hanging 1 cm. ترجمۀ لاتین منابع فارسی با درج [In Persian] در انتهای منبع نشانه‌گذاری شوند. ترجمۀ لاتین منابع فارسی به‌ترتیب حروف الفبا در میان سایر منابع لاتین قرار گیرد.

عنوان تصویرها، جدول‌ها و نمودارها: B Lotus 11

متن تصویرها، جدول‌ها و نمودارها: B Lotus 10

  • ارجاعات درون متنی:

- آثار فارسی:

نقل‌قول مستقیم: نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (سال نشر). برای مثال: باطنی (1364).

نقل‌قول غیرمستقیم: (نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر). برای مثال: (باطنی، 1364).

در مواردیکه که به یک اثر بیش از یک‌مرتبه در متن مقاله ارجاع داده می‌شود، نام نویسنده / نویسندگان و سال انتشار در تمامی موارد تکرار شوند و از قید کردن «همان» به این منظور خودداری شود.

- آثار غیرفارسی:

نقل‌قول مستقیم: ابرکرومبی (1967)

در مواردیکه اثری بیش از دو نویسنده دارد: سانچز و همکاران (2017)

نقل‌قول غیرمستقیم: (Abercrombie, 1967)

در مواردیکه اثری بیش از دو نویسنده دارد: (Sanchiz et al., 2017)

هرگز در بخش منابع برای آثاری که بیش از دو نویسنده دارند از «همکاران» و “et al.” استفاده نکنید و نام تمامی نویسندگان را قید کنید.

- اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب، و... یا a، b، و ... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

- به منابع غیرفارسی با همان زبان ارجاع داده شود.

- قبل از منابع شناسۀ ORCID  تمامی نویسندگان ارائه شود (Times New Roman 11).

  • منابع

در بخش منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس، منابع غیرفارسی قید شوند. فهرست منابع در پایان مقاله به‌‌ترتیب حروف الفبا و به ‌صورت زیر تنظیم شود:

  • منابع (B Lotus 14 Bold)

کتاب: نام‌خانوادگی، نام، نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر.

باطنی، محمدرضا. (1364). توصیف ساختمانی دستور زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.

کتابی که نام مؤلف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارۀ چاپ. محل نشر: ناشر.

کتابی که تألیف یک مؤسسه است: نام مؤسسۀ مؤلف. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر.

ارجاع به نسخه‌های متفاوت از یک کتاب: نام‌خانوادگی، نام، نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب (شمارۀ چاپ). محل نشر: ناشر.

حق‌شناس، علی‌محمّد. (1378). آواشناسی (فونتیک) (چاپ ششم). تهران: آگاه.

فصلی از یک کتاب: نام‌خانوادگی، نام، نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان فصل. نام کتاب (شمارة صفحات فصل از راست به چپ کم به زیاد). محل نشر: ناشر.

مدرسی قوامی، گلناز. (1398). واژه‌بست‌ها در سلسله‌مراتب نوایی. واژه واژه زندگی: جشن‌نامۀ دکتر ویدا شقاقی، به کوشش شهرام مدرس خیابانی و فریبا قطره (379-398). تهران: نویسۀ پارسی.

 

ترجمه: نام‌خانوادگی، نام، نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب (ترجمۀ ...). محل نشر: ناشر.

ماهوتیان، شهرزاد. (1390). دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی (ترجمۀ مهدی سمائی). تهران:  مرکز.

 

مقاله: نام‌خانوادگی، نام، نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره/ سال (شمارۀ نشریه)، شمارة صفحات مقاله از راست به چپ کم به زیاد. doi

زمانی، سیدقاسم و شکیب‌منش، هدی. (1398). جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت. پژوهش حقوق عمومی، 21(64)، 9-32. doi: 10.22054/qjpl.2019.21762.1513

 

پایاننامه/ رساله: نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان پایاننامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رسالۀ دکتری، نام دانشگاه.

صالحی، محمد. (1390). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی، نام، نام‌خانوادگی، نام و نام‌خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله، نام مجموعه مقالات (شمارة صفحات مقاله از راست به چپ کم به زیاد). محل نشر: نام ناشر.

مدرسی قوامی، گلناز. (1391). طبقات واکه‌ها در زبان فارسی: یک بررسی آکوستیکی. مجموعه مقالات هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران (69-86). تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

 

- References (Times New Roman 13 Bold)

کتاب: 

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of work. Place of publication: Publisher name.

در عناوین کتاب‌ها حرف اوّل تمامی واژه‌ها، به‌جز حروف ربط، حروف اضافه و حروف تعریف بزرگ نوشته شوند.

 

Abercrombie, D. (1967). Elements of General Phonetics. Chicago: Aldine Publishing Corporation.

کتابی که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارۀ چاپ. محل نشر: ناشر.

کتابی که تألیف یک مؤسسه است: نام مؤسسۀ مؤلف. (سال نشر). نام کتاب. شمارۀ چاپ. محل نشر: ناشر.

ارجاع به نسخه‌های متفاوت از یک کتاب:

Author, A. A. (Year of publication). Title of work (# ed.). Place of publication: Publisher.

Jackson, L. M. (2019). The Psychology of Prejudice: From Attitudes to Social Action (2nd ed.). American Psychological Association.

 

فصلی از یک کتاب:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work (pp. pages of chapter). Publication place: Publisher.

Gussenhoven, C. (2011). Sentential prominence in English. In M. van Oostendorp, C. J. Ewen, E. Hume & K. Rice (Eds.), The Blackwell Companion to Phonology, (Vol. 5) (pp. 2778–2806). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

ترجمه:

Author, A. A. (Year of publication). Title of work. (T. Translator, Trans.). Publication place: Publisher. (Original work publish year).

Plato (1989). Symposium (A. Nehamas & P. Woodruff, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published ca. 385-378 BCE).

مقاله:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year of publication). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages.  https://doi.org/xx.xxx/yyyy

* عنوان مقاله ایتالیک نباشد و فقط حرف اول واژۀ اول بزرگ نوشته شود. عنوان مجله ایتالیک باشد و حرف اول تمامی واژه‌های آن، به‌جز حروف ربط، حروف اضافه و حروف تعریف بزرگ باشد.

Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 6(72), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038

پایاننامه/ رساله: 

Author, A. A. (Year of publication). Title of work [Doctoral dissertation/Master’s thesis, Institution name].

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Doctoral dissertation, University of Virginia].

نرم‌افزار: 

Lastname, F. M. or Name of Group. (Year). Title of software (Version No.). Publisher, URL.

Maplesoft. (2019). Maple companion (Version 2.1.0). Cybernet Systems Co. https://www.maplesoft.com/products/MapleCompanion/

*  ترجمه لاتین منابع فارسی، طبق فرمت استاندارد منابع لاتین، در انتهای منابع آورده شود و در ادامه منبع [In Persian] افزوده شود. برای مثال:

طبیب‌‌زاده، امید. (1382). تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی. تهران: انتشارات نیلوفر.

 

Tabibzadeh, O. (2003). Analyzing Rhythm of Persian Folk Poems. Tehran: Niloufar. [In Persian]

 

 جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از فایل ساختار نشریه استفاده نمایید.

 

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهدنامه و تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضاء و اسکن به‌همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .


دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word