اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 448
تعداد پذیرش 152
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 139
تعداد مشاهده مقاله 233318
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60858
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 109 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 303 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 186 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 34 %