آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 548
تعداد پذیرش 191
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 200
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 27

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 198
تعداد مشاهده مقاله 306478
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 75109
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 183 روز
درصد پذیرش 35 %