آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 660
تعداد پذیرش 187
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 273
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 56

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 230
تعداد مشاهده مقاله 431355
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 117202
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 266 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 148 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 318 روز
درصد پذیرش 28 %