اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 398
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 16

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 199789
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 54663
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 300 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 33 %