آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 591
تعداد پذیرش 203
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 226
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 212
تعداد مشاهده مقاله 368282
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 92231
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 273 روز
درصد پذیرش 34 %