اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 428
تعداد پذیرش 144
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 17

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 221974
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 58714
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 34 %