اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 478
تعداد پذیرش 168
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 177
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 23

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 146
تعداد مشاهده مقاله 248100
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 64563
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 109 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 35 %