آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 536
تعداد پذیرش 180
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 194
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 26

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 285718
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 188 روز
درصد پذیرش 34 %