آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 502
تعداد پذیرش 170
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 24

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 150
تعداد مشاهده مقاله 259424
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67189
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 296 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 137 روز
درصد پذیرش 34 %