نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش . ایران

2 گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری . ایران

3 گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی .استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ایران

چکیده

ضمیر انتزاعی و ناملفوظ در زبان های ضمیر انداز به عنصری اشاره می کند که دارای نقش نحوی بوده ولی نمود آوایی ندارد . این زبان ها دارای تقسیم بندی های گوناگونی هستند . در این مقاله ابتدا به رده بندی زبان مازندرانی بر اساس اصول تقسیم بندی زبان های ضمیر انداز بر اساس ریتزی (1982 ) می پردازیم. سپس به ویژگی های منحصر به فرد زبان های ضمیر انداز پرداخته و با ارایه شواهد و داده های زبانی مشخص می کنیم که زبان مازندرانی در کدام یک از این زیر مجموعه ها می تواند جای گیرد . این گونه از زبان ها به صورت کلی به 4 زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند . 1- زبان های ضمیر انداز ثابت 2- زبان های ضمیر انداز پوچ واژه ای 3- زبان های ضمیر انداز نسبی و 4- زبان های ضمیر انداز کلامی . با مقایسه ی زبان مازندرانی با تقسیم بندی ارایه شده ، نشان می دهیم که زبان مازندرانی ویژگی های زبان های ضمیر انداز ثابت را دارا می باشد . ضمن اینکه این زبان را می توان در حوزه ی زبان های ضمیر انداز کلامی نیز قرار داد چرا که هم نمایه شدن ضمیر ناملفوظ و فاعل بند پایه بستگی به بافت کلامی دارد .
کلید واژ ه ها : ضمیر انتزاعی ، ضمیر ناملفوظ ، ضمیر انداز ثابت ، پوچ واژه ، نسبی ، کلامی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Parameter of Pro-drop in Mazandarani

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Rajabzade 1
  • Masoud Asadi 2
  • Shaban Barimani 3

1 teacher

2 English Department,Humanity school,Islamic Azad University, Sari,Iran

3 English Department faculty of Azad Islamic Uninersity . Sari Branch , Iran

چکیده [English]

Abstract or unexpressed pronoun in Pro-drop languages is referred to a linguistic element having no phonetic representation, but with a syntactic function. These kinds of languages are divided in different varieties. This article tries to mention the properties of pro-drop languages in the first level and then compares and surveys Mazandarani based on pro-drop language division by Rizzi(1982) to see in which group, Mazandarani can be placed. As a whole The structure of all pro-drop languages can be divided into four groups;1) Fixed pro-drop languages like Italian, Greek, Persian,….2) Expletive (Null filler) pro-drop languages such as German, some kinds of Dutch and African languages, 3) Relative pro-drop languages as Hebrew, Russian, Marathi, and Brazilian Portuguese, and 4) Discourse pro-drop languages like Chinese, Japanese, Korean , … . With the comparison of Mazandarani with the properties of pro-drop languages, we come to the conclusion that this language belongs to the category of fixed pro-drop languages. Meanwhile, this language can be situated in discourse pro-drop languages as well, because the co indexation of covert pronoun and the subject of matrix sentence depends on the discourse context.
Key words: abstract pronoun, covert pronoun, fixed, expletive Pro, relative, discourse pro-drop

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pro
  • fixed
  • expletive
  • relative