منشأ زبان از دیدگاه قرآن

قدرت جاودانی

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1399، ، صفحه 191-214

https://doi.org/10.22054/ls.2019.37293.1150

چکیده
    منشأ زبان راز سربه ­مهری است که ذهن بسیاری از زبان­شناسان را درگیر کرده است. مقالۀ حاضر پس از نقد و بررسی نظریه­های مطروحه در این زمینه، نظریۀ جدیدی بر اساس تفسیر و تحلیل علمی آیات قرآن کریم ارائه می­کند که ترکیب­شدۀ دو مورد از نظریه­های پیشین است. بر مبنای منطق دینیِ این نظریه، ابداع تدریجی زبان و وجود خانواده­های متعدد ...  بیشتر

بررسی ترتیب فراگیری جهت‌های زبان فارسی توسط غیرفارسی‌زبانان

قدرت جاودانی

دوره 5، شماره 7 ، فروردین 1397، ، صفحه 133-109

چکیده
  بنا بر یکی از فرضیه­های الگوی نظارت کراشن (1982)، فراگیری ساختارهای دستوری زبان دوم نیز، همانند زبان اول، با ترتیب خاصی صورت می­گیرد. تحقیقات متعدد انجام­ شده در این زمینه بیانگر وجود مراحل معینی طی فراگیری برخی ساختارهای دستوری زبان­ دوم است. در این پژوهش، به بررسی ترتیب فراگیری جهت­های زبان فارسی توسط غیرفارسی­زبانان پرداخته ...  بیشتر