نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ترکی قشقایی از زبان‌های ترکی جنوب‌غربی (اُغوز) در ایران است که در نتیجه تماس شدید و طولانی‌مدت با فارسی دچار تغییراتی عمیق در همه سطوح زبانی شده است. این پژوهش به بررسی تغییراتی که در نتیجه این تماس در راهکارهای ترکیب‌کردن بندها در ساخت جملات مرکب ایجاد شده، پرداخته است. این تغییرات شامل تغییرات صورت‌گرفته در همپایه‌سازی بندها و همچنین راهکارهای ناهمپایه‌سازی در بندهای موصولی، متممی و قیدی می‌شود. در این پژوهش با بررسی و تحلیل پیکره‌ای نوشتاری متشکل از هفت کتاب داستان علاوه بر تعیین موارد تغییرات، سعی شده است تا با بررسی کمی آن‌ها در پیکره، میزان گستردگی و پیشرفتشان نیز مشخص شود و نتایج تحقیقات پیشین در این زمینه هم مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش مدل کپی رمز است که توسط لارس یوهانسون معرفی شده و در بسیاری از تحقیقات مرتبط با زبانشناسی تماس در زبان‌های ترکی مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Iranicization of Qashqai Turkic: Contact-Induced Change in Clause Combining Strategies

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hemmati 1
  • Mohammad Dabir-Moghaddam 2

1 Faculty of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 Department of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Qashqai Turkic is one of the southwestern ​​(Oghuz) Turkic languages in Iran, which has undergone profound changes at all language levels as a result of intense and long-term contact with Persian. This study investigates the changes that have occurred as a result of this contact in the strategies of combining clauses in the structure of complex sentences. These changes include changes in the strategies of coordination, as well as subordination strategies in relative, complement and adverbial clauses. In this study, by investigating and analyzing a written corpus consisting of seven story books, in addition to determining the change cases, an attempt has been made to quantify their extent and progress by quantitatively examining them, and the results of previous research in this field are re-evaluated. The theoretical framework used in this research is the code-copying model introduced by Lars Johanson and used in many researches related to contact linguistics in Turkic languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qashqai Turkic
  • Contact-Induced Change
  • Coordination
  • Subordination
  • Iranicization