نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

فرهنگ به عنوان جزء اصلی و جدانشدنی در کنار آموزش قرار میگیرد. یکی از حوزه هایی که این رابطه در آن نمایان است، آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا خارجی میباشد. به دلیل گستردگی زبان انگلیسی در جهان و استفاده از این زبان به عنوان زبان نشر علم و تکنولوژیهای جدید، حوزه آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه ایجاد شده است که فراگیران را در جهت توانش زبانی و ارتباطی در رشته های مختلف با استفاده از زبان انگلیسی تحت آموزش قرار میدهد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی محتوا و عناصر فرهنگی کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی با اهداف عمومی و ویژه که در رشته‌های اقتصاد و مدیریت، حسابداری و روانشناسی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود می‌باشد. با توجه به این هدف، با اساتید 10 دانشگاه در رشته‌های یادشده مصاحبه‌ای صورت گرفت تا کتاب‌هایی که بیشترین استفاده را در آموزش زبان انگلیسی عمومی و ویژه از آنها می‌شود به دست بیاید. این کتاب‌ها با توجه به چارچوب محتوای فرهنگی کورتازی و جین (Cortazzi & Jin, 1999) و عناصر فرهنگی اداسکو، بریتن و فهسی (Adaskou, Britten, & Fahsi, 1990) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری در دربرگیرندگی محتوا و عناصر فرهنگی کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه و عمومی وجود دارد. این نتایج نشان داد که کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه دربرگیرنده محتوا و عناصر فرهنگی لازم برای تقویت ارتباطات علمی زبان‌آموزان نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Cultural Content and Cultural Elements in EGP and ESP Textbooks

نویسندگان [English]

  • Hussein Meihami
  • Rajab Esfandiari

چکیده [English]

Culture is an inseparable part of education in all respects. One of the fields in which culture plays an important role is second language acquisition. English language has become the language of science and technology and that of disseminating knowledge. Hence, English for Specific and General Purposes (ESP and EGP) is now a subfield in applied linguistics helping English learners to communicate their knowledge through the medium of English. The issue of communication leads the field to have a special connection with culture. That said, the purpose of the current study was to investigate the cultural content and cultural elements of the EGP and ESP textbooks used to teach ESP in economic and management, accounting, and psychology in the Iranian universities. We examined the ESP and EGP textbooks, using Cortazzi and Jin’s (1999) framework for cultural content and Adaskou, Britten, and Fahsi’s (1990) framework for their cultural elements. The results indicated that there were statistically significant differences between the cultural content and elements included in the EGP and ESP textbooks, with the EGP textbooks containing more cultural content and elements. Thus, it can be concluded that the ESP textbook designers need to pay more attention to the inclusion of cultural content and elements in the ESP textbooks if they want to improve the disciplinary abilities of the ESP students in communicating about the disciplinary notions of their majors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Second Language acquisition
  • English for Specific Purposes
  • international culture