نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبانشناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 زبانشناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارکرد استعارۀ مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون (1980) در سخنرانی‌های سه تن از اعضای دولت تدبیر و امید آقایان روحانی،جهانگیری و ظریف است. مسئلۀ اصلی پژوهش آن است که نشان دهد استعاره‌های مفهومی چگونه در کلام این مقامات سیاسی نمود یافته و کارکرد آنها در جهت سازمان‌دهی واقعیت‌های سیاسی چگونه قابل تبیین است.داده‌ها را به شیوۀ کتابخانه‌ای گردآوری و به روش تحلیلی مورد بررسی قرار داده‌ایم.نتایج پژوهش حاکی ازآن است که استعاره‌های سیاسی در حوزه‌های مبدأ متفاوت به‌کاررفته‌اند: سفر،جان‌بخشی ،جنگ، ورزش،ساختمان و پدیده‌های طبیعی که سفر بیش‌ترین و پدیده‌های طبیعی کم‌ترین میزان استفاده را داشته‌اند.نتایج مبین این واقعیت هستند که استعاره‌ دارای کاربرد مهم فن‌ّبیانی و متقاعدکنندگی در گفتمان سیاسی است و نقش بسزایی در انتقال پیام‌های سیاسی اعضای دولت تدبیر و امید دارد. استعاره علاوه بر تسهیل تجزیه‌و‌تحلیل مسائل سیاسی برای مخاطبان،به این سیاستمداران فرصت داده که به شیوه‌ای راحت‌تر مباحث مدنظر خود را تبیین کنند،تا احساسات مخاطب را برانگیزند.آن‌ها می‌کوشند به کمک استعاره،برخی از جنبه‌های گفتمان سیاسی را پررنگ و یا پنهان کرده تا بتوانند در جهت اعمال باورهای خود،به اقناع مخاطبان بپردازند.باید گفت استعاره‌های مفهومی با جلوه‌های گوناگون در راستای مقاصد گفتمان دولت،موسوم به گفتمان اعتدال نمود یافته‌اند.بنابراین استعاره‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد و قدرتمند در اختیار خبرنگاران،تحلیل‌گران سیاسی و محققان حوزۀ گفتمان سیاسی قرار گیرند تا از این رهگذر آنان به تحلیل پیام‌های مقامات سیاسی و تسهیل رمزگشایی آن بپردازند.لذا نتایج این پژوهش می‌تواند برای این دسته از متخصصان و در نهایت برای سنجش نبض سیاسی کشور سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphors and Their Functions in the Political Discourse of the Government of Prudence and Hope

نویسندگان [English]

  • golnaz ghafourisaleh 1
  • foroogh kazemi 2

1 Linguistics, foreign languages faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Linguistic, faculty of foreign languages, Central Tehran Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The main purpose of the study is to investigate the function of conceptual metaphor from the perspective of Lakoff and Johnson(1980)in the speeches of Mr. Rouhani, Jahangiri and Zarif.The main issue is to show how conceptual metaphors are expressed in the words of these political authorities and how their function in organizing political realities can be explained.We have collected the data in a library research method and examined it analytically.The results indicate that political metaphors are used in different source domains:route,personification,war,sports,buildings and natural phenomena.The results show that metaphor has an important rhetorical and persuasive usage in political discourse and plays an important role in conveying the political messages of prudence and hope government’s members. The metaphor, in addition to facilitating the analysis of political issues for the audience, has given these politicians the opportunity to more easily explain their issues in order to arouse the audience's emotions.With the help of metaphor, they try to highlight or hide some aspects of political discourse so that they can persuade the audience to apply their beliefs.It should be said that metaphors with different appearances have been manifested in line with the purposes of the government discourse, called Moderation discourse.The metaphors can be used by journalists, political analysts, and political discourse researchers as an effective and powerful tool to analyze the messages of political officials and facilitate the decoding of their words.The results of this study can be useful for this group of experts and ultimately to measure the political pulse of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Conceptual Metaphor
  • Lakoff and Johnson’s Point of View
  • Political Discourse
  • Government of Prudence and Hope