نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کتاب‌ها و مواد آموزشی در آموزش زبان خارجی از اهمیت زیادی برخوردار هستند و چارچوبی مطابق با برنامه درسی را برای مدرسان فراهم می‌آورند. از آنجایی که مدرسان آموزش زبان هنگام انتخاب با منابع بی‌شماری روبرو می‌گردند، می‌بایست به ارزیابی نظام‌مند آنها بپردازند تا بتوانند در مورد مناسب‌ترین کتاب درسی با توجه به نیازهای زبان‌آموزان خود تصمیم بگیرند. آنچه در این مسئله قابل توجه است این است که امروزه با گسترش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان تعداد مخاطبان و علاقمندان برای یادگیری زبان فارسی روبه افزایش است، کتاب‌ها و منابع آموزشی متعددی در جهت نیل به این هدف ارائه شده است؛ بنابراین ارزیابی منابع آموزشی زبان فارسی نیز، به مدرسان آموزش زبان فارسی در انتخاب صحیح و مناسب مواد آموزشی کمک فراوانی می‌نماید. در همین راستا پژوهش حاضر کوشید تا به ارزیابی مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم( ذوالفقاری و همکاران، 1381) با استفاده از بازبینه ارزیابی کتاب موکاندان و نیمه‌چی سالم(2015) از منظر مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان بپردازد. 19 مدرس با توجه به این بازبینه به ارزیابی مجموعه آموزشی "فارسی بیاموزیم"پرداختند و با 5 مدرس مصاحبه‌ای نیمه ساختاریافته به عمل آمد. نتایج این مطالعه نشان داد این مجموعه آموزشی با وجود این‌که در بسیاری از مراکز آموزش زبان فارسی هم اکنون در حال تدریس است و به لحاظ محتوای آموزشی از دیدگاه مدرسان در سطح نسبتا خوب ارزیابی می‌گردد، با نقص‌ها و محدودیت‌هایی نیز مواجه است که نگارنده این پژوهش، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ظاهری و محتوایی این مجموعه ارائه می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of “Farsi Biyamuzim" collection based on the checklist of the book Mokandan and Nimehchi Salem

چکیده [English]

Textbooks and teaching materials have high-‌priority in foreign language teaching and they provide a curriculum-based framework for teachers.Since language teachers are faced with a myriad of resources when choosing, they must systematically evaluate them so that they can decide on the most appropriate textbook to suit the needs of their language learners. What is remarkable in this regard is that today with the expansion of Persian language teaching to non-Persian speakers, the number of audiences and those interested in learning the Persian language is increasing, several books and educational resources have been provided to achieve this goal; accordingly, the evaluation of Persian language teaching resources also helps Persian language teachers in choosing the correct and appropriate educational materials. In this regard, the present study tried to learn to evaluate the Persian educational collection (Zolfaghari et al., 2002) using the evaluation checklist of the book Mokandan and Nimehchi Salem (2015) from the point of view of Persian language teachers. Based on this checklist, 19 teachers evaluated the "Farsi Biyamuzim" educational series and a semi-structured interview was conducted with 5 teachers. The results of this study showed that this educational complex, although it is currently being taught in many Persian language teaching centers and is evaluated at a relatively good level in terms of educational content from the perspective of teachers, also faces shortcomings and limitations that the author of this research offers suggestions for improving the visual and content quality of this collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language teaching
  • book evaluation
  • Mokandan checklist
  • Farsi Biyamuzim educational series