کلیدواژه‌ها = دیرش
تعداد مقالات: 3
1. همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.37417.1153

انیس معصومی؛ مائده سادات میرطلایی


2. تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22054/ls.2019.44652.1251

ندا بیگدلی؛ وحید صادقی


3. بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی

دوره 5، شماره 7، بهار 1397، صفحه 197-169

10.22054/ls.2019.36948.1143

وحید صادقی؛ بنفشه مردان