تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در پژوهش حاضر، شیوة پردازش ادراکی جفت واکه‌های انگلیسی /-/ و /-/ در چارچوب انگارة همگونی ادراکی توسط گویشوران فارسی زبان بررسی شد. برای این منظور، دو جفت کلمه feet-fit و fool-fullبه ترتیب شامل تقابل‌های واکه‌ای /-/ و/ʊ-/ از سطح یک پیکرة گفتاری طبیعی انگلیسی استخراج و پارامتر‌های دیرش و فرکانس‌های F1 و F2 (همبستة صوتی کیفیت واکه) بر روی آنها بازسازی شدند. محرک‌های بازسازی شده پیوستارهای دیرش، کیفیت واکه و دیرش+کیفیت واکه در یک آزمون تشخیص به تعدادی گویشور فارسی زبان ارائه و از آنها خواسته شد درباره "یکسان" یا "متفاوت" بودن جفت محرک‌هایی که به صورت متوالی برای آنها پخش می‌شوند، تصمیم-گیری کنند. نتایج نشان داد که پاسخ‌های شنیداری شنونده‌ها به پیوستارهای صوتی دیرش و کیفیت واکه الگویی کاملاً متفاوت دارد. دیرش واکه بر درک شنیداری تقابل‌های واکه‌ای تأثیر بسزایی دارد؛ به‌ طوری که شنونده‌های فارسی زبان صرف نظر از میزان آشنایی‌شان به زبان انگلیسی به اختلاف دیرش محرک‌ها برای تشخیص جفت واکه‌های انگلیسی حساس هستند. تغییرات کیفی واکه‌ها به صورت تابعی از تغییرات فرکانس‌هایF1 و F2 تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را در منحنی توزیع پاسخ‌های شنیداری ایجاد نکرد. به علاوه الگوی توزیع پاسخ‌ها به محرک‌های ترکیبی دیرش+کیفیت واکه تا حد زیادی مشابه پیوستار دیرش بود. به طور خلاصه، نتایج به دست آمده با تأیید انگارة همگونی ادراکی، نشان داد همگونی تقابل‌های واکه‌ای /-/ و /ʊ-/ با نظام واکه‌ای فارسی تابع نوعی همگونی دومقوله‌ای است که بر اساس آن هر دو مقولة جفت واکه‌های انگلیسی /-/ و /ʊ-/ برای فارسی زبانان با سطح اطمینان بالایی قابل درک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of English Vowel Contrasts by Persian Speakers Based on Perceptual Assimilation Model

نویسندگان [English]

  • Neda Bigdeli 1
  • vahid sadeghi 2
1 Department of Linguistics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Department of English language and linguistics, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

This paper addresses the perception of English vowel contrasts /-/ and /-/ by Persian speakers in light of the theoretical assumptions underlying the Perceptual Assimilation Model. The lexical pair (feet-fit) and (fool-full) illustrating the contrasts /-/ and /-/ were extracted from a natural English spoken corpus, and then duration, first and second formant frequencies were resynthesized. Persian native speakers completed a discrimination task on the non-native vowel contrast. Results suggested that responses are sensitive to variation in duration, and this sensitivity holds irrespective of whether the subjects are familiar with the English language or not. In contrast, variation in the first and second formant frequencies (as acoustic manifestation of vowel quality), failed to produce significant changes in the responses. Also, discrimination was not any better for the combinatory stimuli (duration + vowel quality) than the single stimuli duration. In sum, discrimination was consistent with the Perceptual Assimilation Model, showing that assimilation of the two vowel contrasts /-/ and /-/ with the Persian sound system is a two-category assimilation (TC) for which discrimination is highly accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual Assimilation Model
  • vowel contrasts
  • perceptual processing
  • duration
  • vowel quality