معرفی چارچوب ارزیابی «کِم»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران

چکیده

دستور زبان اساس تمامی زبان‌های بشری را تشکیل می‌دهد و معمولاً از زبان‌آموزان انتظار می‌رود در دستور زبان به سطح قابل‌قبولی برسند. در قدیمی‌ترین روشهای ‌تدریس شناخته‌شدۀ تاریخ آموزش زبان نیز، تدریس دستور، اصلی‌ترین جزء آموزش است. حتی رویکرد ارتباطی، که پذیرفته‌شده‌ترین رویکرد آموزش زبان است، دستور را نادیده نگرفته‌است. البته نباید فراموش کرد که در دوره‌ای کوتاه، دستور بی‌اهمیت تلقی و به کنار گذاشته شد، اما دیری نپایید که پژوهش‌گران و نویسندگان پی بردند بدون آموزش دستور زبان‌آموزی به کیفیت مطلوبی نمی‌رسد و بنابراین به دستور رجوع کردند. این‌ها همگی هم اهمیت دستور را نشان می‌دهد و هم این که تسلط بر دستور یک زبان می‌تواند زبان‌آموز را به خوبی در درک و تولید زبان یاری کند. این پژوهش قصد داشته‌است بر اساس کک و کیم (2014) چارچوبی برای ارزیابی کتاب‌های دستور، که نام آن را «کِم» گذاشته‌است، تهیه و معرفی نماید. این چارچوب 28 شاخص طیفی را شامل می‌شود و متشکل از دو بخش اصلی توضیحات و فعالیت‌هاست. هدف این پژوهش معرفی چارچوبی برای ارزیابی کتاب‌های آموزش دستور فارسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Kem Evaluation Framework

نویسنده [English]

  • Monire Shahbaz
PhD Student of Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran
چکیده [English]

Grammar is the basis for all human languages and language learners are often expected to achieve an acceptable level in grammar. Moreover, teaching grammar is the main component of instruction in the earliest methods known. Even the communicative approach, the teaching approach which is widely accepted today, does not ignore grammar. It must be reminded however that grammar was thought as unimportant and laid aside during a short period; however, shortly after, researchers and authors realized that without teaching grammar, language learning would be of poor quality. So they turned back to grammar. These all shows the significance of grammar and that mastery over grammar could help the learner out with comprehending and producing language. This paper here seeks to present a framework for evaluating coursebooks of teaching Persian grammar. It makes up out of Keck and Kim (2014) a framework for evaluating grammar coursebooks and introduces it. The framework was named “Kem” by the author of this paper and is composed of 28 scale questions. It is made up of two main part: explanations and activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • framework
  • Evaluation
  • Persian grammar
  • pedagogical grammar