کلیدواژه‌ها = دستوری‌شدگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.43868.1241

محمود جعفری دهقی؛ مجتبی منشی زاده؛ فهیمه تسلی بخش


2. حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

10.22054/ls.2020.42031.1220

الهه حسینی ماتک؛ احسان چنگیزی