کلیدواژه‌ها = خطاهای هم‌نشینی واژگانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 7-29

10.22054/ls.2019.23251.1082

مریم افشین پور؛ عادل رفیعی؛ سید محمدرضا ابن الرسول