نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهشهای زبانی که در چارچوبهای نظری صورتگرا صورت میگیرد، به لحاظ اتکای تحلیلهای دستوری این نظریهها بر مبانی ریاضی-گونه و مشاهدات دقیق زبانی، غالباً از قدرت ابطال پذیری بالایی برخوردار هستند. اگر نتایج حاصل از تحلیلهای زبانی صورت گرا با توجه به اطلاعات زبانی حاصل از مطالعات رده شناسی زبان مورد نظر سنجیده شود و همسو با ویژگی های رده شناختی آن زبان نظام یابد، می تواند به غنای نظری ، پایه های مستحکم داده بنیادی و واقع گرایی روان شناختی خود بیفزاید. این پژوهش (به پیروی از دبیرمقدم،1392) با بررسی نمونه هایی از مطالعات نحوی صورت گرفته در خصوص جایگاه هسته در فرافکن های نقشی جمله و فرایند نحوی مبتداسازی به عنوان دو نمونه از مطالعات نحوی در چارچوب صورت گرا (دستور زایشی به طور کلی و برنامه کمینه گرا به طور اخص) نشان می دهد، توجه به ملاحظات رده-شناختی هر زبان (فارسی در این‌جا) تا چه حد می تواند در رسیدن به نتیجه منطقی و کاربردی این دست از مطالعات، راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Formal Analysis Results on the basis of Typological Facts of the Language

نویسنده [English]

  • Mozhgan Homayounfar

LeLectureur

چکیده [English]

Formal syntactic analysis is methodologically powerful and precise because of its mathematical line of argumentation and diversity of data analysis and argumentation. A researcher who works in this theoretical frameworks can improve the degree of accuracy of the results by evaluating them against the typological facts of the language. Since Typological studies are on the basis of huge amount of data and tested from different perspectives in comparison with other languages, they produce reliable facts about a language. To show how it works, two papers are chosen and described in this research and argued that since their results are not confirmed by typological specifications of Persian language, they might not be reliable. One of these papers is on the position of head in functional projections of the sentence in Persian (whether they are left-headed or right-headed) and the other one in on Topicalisation in Persian, movement or in-situ. Both of the results cost for Persian Typology false results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Functional Projections of the sentence"
  • "Head-Initial Phrases"
  • "Head-Final Phrases"
  • "Mixed Type"