نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

10.22054/ls.2022.64809.1503

چکیده

زبان معیار یکی از گونه‌های نوشتن در محافل علمی و دانشگاهی است که مهم‌ترین هدفش انتقال صحیح و سریع و دقیقِ مفاهیم به مخاطب است. از دهۀ چهل به بعد در میان پژوهشگران مباحث دربارۀ تعریف زبان معیار و مصادیق آن مطرح شده که تا به امروز ادامه داشته است. اگرچه وحدتی دربارۀ چیستی و چگونگی زبان معیار وجود نداشته، اما می‌توان گفت که این گونۀ زبانی به‌واسطۀ آثار مکتوب علمی ادیبان برجستۀ معاصر در کتاب‌ها و نشریه‌ها تثبیت یافته است. هدف از نگارش این مقاله آن است که تعریف مشخصی از زبان معیار و همچنین مصادیق آن ارائه شود و براساس آن، نوشته‌های علمی یکی از نویسندگان مطرح و پرکار معاصر یعنی محمدعلی اسلامی ندوشن سنجیده شود. مرور نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اسلامی ندوشن ضمن الگوپذیری از گویندگان سرآمد زبان فارسی همچون سعدی و فاصله‌گیری از عناصر ادبی و دوری‌گزینی از خطاهای زبانی، به رعایت ساده‌نویسی در نوشته‌های خود نظر داشته و در این چارچوب مشخص، توانمندی‌های فردی و انعطاف‌پذیری‌های سبکی خود را نمایان ساخته است. وی در طی بیش از شصت سال نویسندگی خود، نثری مبتنی بر کارکرد طبیعی زبان به یادگار گذاشته است که عوام با آن ارتباط برقرار کرده و خواص آن را پسندیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standard Language and its Instances in Mohama-Ali Salmani Nodushan's Research Works

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nuriyan 1
  • sara Mohammadi 2

1 Professor of Persian Language and Literature, Isfahan University and Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

2 PhD Student in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The standard language is a genre of writing in scientific and academic contexts whose main objective is the fast and accurate transfer of concepts to the audience. For more than half a century there have been discussions among scholars as to the definition and instances of the standard language. Although there is no consensus among scholars vis-à-vis the standard language, it can be said that this language register has established itself through contemporary, and scientific written texts published in books and academic journals. This paper aims to describe standard language and show its uses and examples in the works of one of the prolific and outstanding contemporary writers, namely, Eslami Nodushan. The results reveal that Eslami Nodushan has followed the role model of distinguished Persian writers such as Sa'adi while simultaneously has distanced himself from literary devices and has opted for an error-free language. Also, he was more inclined to write short and simple sentences and he could prove his own abilities and show his personal style. Writing for more than sixty years, Eslami Nodushan has left behind prose based on the natural functions of language that ordinary people can communicate with and experts have taken a liking to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard language
  • academic prose
  • prose stylistics
  • Mohamad-Ali Eslami Nodooshan