نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گفتاردرمانگر اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سیستان و بلوچستان زاهدان ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر یک چارچوب محدودیت‌بنیاد که از نظریة بهینگی اقتباس شده، جهت توصیف، تجزیه و تحلیل اختلالات گفتار و زبان به کار گرفته‌ شده است. این مقاله شرحی از کاربرد نظریة بهینگی در توصیف و تحلیل ساختار نحوی دانش‌‌آموز "الف" که یک دانش‌آموز پسرِ 16 سالة فارسی‌زبان کم‌شنوا است؛ را بر اساس نقض محدودیت‌های هسته در برخی از گروه‌های نحوی ارائه و پیشنهاد می‌کند. در این مقاله تعدادی از جملاتی که در ارزیابی و سنجش گفتاردرمان‌گر از این دانش‌آموز به دست آمده، توسط چارچوب نظریة بهینگی تحلیل و تبیین شده است. نتیجة تحلیل نشان داد که نقض محدودیت‌های مربوط به هسته در گروه‌های نحوی را می‌توان بر اساس چارچوب نظریة بهینگی تحلیل و توصیف کرد. با این نگاه تحلیل و تبیین جملات دانش‌آموز مزبور درک عمیق‌تری از ساختار نحوی وی به ما می‌دهد. با این پیش‌فرض که در آموزش وی فرونشانی محدودیت‌های نشانداری با کار بر روی محدودیت‌های پایایی که اکثرا نقض محدودیت‌های هستة گروه‌ها است، ساختار نحوی نامبرده را به یک فرد دارای گفتار طبیعی نزدیک‌تر می‌کند. پیشنهاد می‌شود که برای برآورده شدن این مهم، در مبحث آموزش ابتدا هسته‌های هر گروه به دانش‌آموز، آموزش داده شود و در گام بعدی به تدریج متمم‌ها به هسته‌ها افزوده شود. این طریقة آموزش محدودیت‌های پایایی را نسبت به محدودیت‌های نشانداری به مرحلة بالاتری ارتقا خواهد داد و گفتار دانش‌آموز به گفتار یک فرد طبیعی نزدیک تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nucleus Survey in some syntactic phrases based on Optimality Theory; a case study of a deaf student's speech

نویسندگان [English]

  • Sadegh Eftekhary Far 1
  • Sayed Farid Khalifehloo 2

1 Speech therapist of special ejucation Office of Sistan and Baloochestan, Zahedan, Iran

2 Asistant professor of Linguistcs, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

In recent years, a constraint-based framework adapted from Optimality Theory to describe and analyses Speech language disordes. This article describes the syntactic structure of student “A” who is a persian male deaf student, based on violation nucleus constraints in the syntactic phrases. In this paper, we first briefly discuss about of Optimality Theory and then, some of sentences that has been obtained from this student by Speech Language pathologist analyses and describes. We find that, we could described and analysed syntactic disorders by Optimality Theory. Analasys and explaining the student’s sentences give us depper understanding of his syntactic structure. By this presuposition, we must supress markedness constraints by working on the faithfulness constrains. The faithfulness constraints education, the mentioned syntactic structure will closer and closer to a natural person. It is suggested that in order to fulfill this important point, in the subject of education, the nuclei of each phrase should be taught to the student first, and in the next step, complement should be gradually added to the nuclei. This way of teaching will raise the faithfulness constraints to a higher level than the markedness constraints, and the student's speech will be closer to that speech of a normal person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimality Theory
  • Constraint
  • Nucleus
  • Hearing impairment