نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری، شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی عملکردهای زبانی منسوب به نیمکره‌ی راست مغز در بیماران آسیب‏دیده نیمکره‌ی چپ، انجام شد. در این پژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی بود، با نمونه گیری تصادفی، یک گروه از بیماران آسیب دیده‌ی نیمکره‌ی چپ مغز (20مرد و 10 زن) که به بخش مغز و اعصاب درمانگاه امام رضا (ع) شیراز مراجعه کرده بودند و 30 نفر افراد سالم (20مرد و 10 زن)، انتخاب شدند. سپس از آزمون‏های مجموعه‌ی زبان نیمکره‌ی راست (برایان، 1995) و آزمون کنش‏ها و توانش‏های کاربردی زبان (مهری، 1381) برای مقایسه‌ی عملکردهای زبانی این بیماران با افراد سالم، استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین زنان و مردان آسیب‏ دیده در تمامی خرده ‏آزمون‏ها، تفاوت معنی‏ دار وجود نداشت. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که بین افراد سالم و بیمار در آزمون های استعاره تصویری، استعاره نوشتاری، درک معنای تلویحی یا درک استنباط معنی، درک طنز (شوخی) یا درک جملات طنزآمیز، واژگانی-معنایی، بیان استعاره، ضرب‏ المثل نوشتاری یا درک نوشتاری ضرب‏ المثل، بیان ضرب ‏المثل و درک کنش‌های گفتاری غیرمستقیم، تفاوت معنی‏ داری وجود داشت. نتایج نشان داد که توانایی‌های گفته شده، خاص نیمکره‌ی راست نیست و نیمکره چپ نیز در تولید و درک این توانایی های زبانی، نقش دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Observations on the contribution and role of the two hemispheres of the brain in language processing

نویسندگان [English]

  • Mhammad Hadi Fallahi 1
  • Marzieh Yarizadeh 2

1 Department of Computational Linguistics, Regional Information center of Science and technoligy

2 Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch

چکیده [English]

The aim of this research was to study language functions of right hemisphere of brain in left hemisphere–damaged patients and compare them with healthy people. In this research, which is kind of Descriptive-Analytical, upon random sampling, two groups of left hemisphere – damaged patients (20men &10 women) selected among people refer to Imam Reza Neuro Clinic, as well as 30 healthy people. Then tests of Right Hemisphere Language Collection (Brian, 1995) and test of Application Acts &Competency of Language (Mehri, 1381) used, to compare patients language functions with those of healthy people. The results of research analyzed. Analysis of data includes two parts: Descriptive Statistics and Inferential Statistics. The results of research show that there arent significant differences between healthy and damaged people in view of sex, but there are significant difference between healthy and damaged people in 1-Metaphire test, 2-Written Metaphor Test, 3-Comprehension of inferred meaning, 4-Appreciation of humor, 5-Lexical-semantic test, 6-Methapor production test, 7-Written proverb test, 8-Proverb production test, 9-Indirect speech acts test. These results indicate that abilities are not specific to right hemisphere, because people whose left hemisphere damaged suffer from these disorders, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Disorder
  • Aphasia
  • Left Hemisphere
  • Right Hemisphere