نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

گروه زبانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

چکیده

مبانی رده‌شناسی زبان عنوان کتابی است به قلم والی رضایی و فاطمه بهرامی که بر اساس سرفصل درس رده‌شناسی زبان در دورة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی و با هدف ارائة مفاهیم اساسی این حوزه به دانشجویان و علاقه‌مندان تألیف گردیده است. کتاب در ده فصل سامان یافته است که با صرف نظر از فصولی که به پیشینه، روش‌شناسی و کاربردهای رده‌شناسی اختصاص دارد، سایر فصول آن دارای استقلال موضوعی بوده و تقریباً با هر ترتیبی قابل مطالعه است. نوشتار حاضر پس از معرفی مباحث مطرح شده در هر یک از فصول کتاب و محسنات آن، به بررسی برخی نکات و کاستی‌های آن می‌پردازد. این نکات در چند سرفصل مورد بحث قرار می‌گیرند که به ترتیب عبارت‌اند از نظم و ترتیب مطالب، سهو یا کم‌دقتی در بیان مفاهیم، کم‌دقتی در نقل قول یا ذکر منابع، بررسی مثالها، معادل‌گزینی، و عبارات و جملات نارسا یا نامأنوس. با وجود نکات یاد شده، کتاب مبانی رده‌شناسی زبان در مجموع برای ورود به این حوزه اثری بسیار سودمند، پرمطلب و آموزنده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Fundamentals of Linguistic Typology

نویسنده [English]

  • Babak Sharif

Department of Linguistics, Faculty of Foreign languages, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

There has been so far few textbooks in linguistic typology written in Persian. Fundamentals of Linguistic Typology by Vali Rezai and Fatemeh Bahrami is written based on the curriculum of the linguistic typology course for MA degree in linguistics, and aims at presenting basic concepts of this field to students and other interested audience. The book is organized in 10 chapters which, apart from those devoted to the history, methodology, and applications of typology, have self- contained topics and content, so they could be read in any sequence. After mentioning the main topics introduced in each chapter of the book and its advantages, this review sets out some of their deficiencies and shortcomings. These are discussed in several subtitles presented respectively as: organization, inaccuracy in expression, inaccuracy in quotations, inappropriate examples, terminology, and less intelligible statements. In spite of aforementioned points, Fundamentals of Linguistic Typology can in sum serve as a useful, informative introduction to this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • review
  • textbook
  • linguistics