نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجه و زبان شناسی،دانشگاه شیراز

2 گروه زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

3 بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط احتمالی میان استعاره و بی‌ادبی در بافت غیبت رسانه‌ای بینافردی انجام گرفته است. بدین‌منظور، داده‌های مربوط به ده بازیگر زن و ده بازیگر مرد برگرفته از 60 موقعیت زبانی در بازۀ زبانی مرداد 97 تا اردیبهشت 99 از نرم‌افزار اینستاگرام جمع‌آوری شده است. مجموع واژه‌های مورد بررسی، 51449 واژه می-باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مفهوم‌سازی انسان براساس یکی از حوزه‌های مبدأ مدفوع/ فضولات حیوانی، شیء دورریختنی، شخصیت کارتونی/ داستانی، پول بی‌ارزش، مادۀ کثیف، موجودخیالی/ فراطبیعی، قارچ، نان، ایام هفته، چربی و بیماری/ بلا با بی‌ادبی همراه بود. این یافته رابطۀ میان استعاره و بی‌ادبی را این‌گونه توجیه می‌کند که هرگاه انسان به عنوان یکی از حوزه‌های فوق فرض شود، بی‌ادبی صورت می‌گیرد. غیبت رسانه‌ای بینافردی زمینه را برای استفاده از 345 مورد استعاره همراه با بی‌ادبی فراهم آورده است که به نظر می‌رسد بدلیل ویژگی‌های منحصر به فرد این نوع غیبت بوده است. بالاترین بسامد از میان حوزه‌های مبدأ مربوط به حوزۀ مبدأ مدفوع/ فضولات حیوانی و از زیرراهبردهای بی‌ادبی مربوط به نام‌گذاری از زیرراهبردهای بی‌ادبی ایجابی بوده است. کاربران زبانی با به‌کارگیری بی‌ادبی ایجابی سعی در تخریب وجهۀ مثبت شخص از خود داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relation between metaphor and impoliteness in the context of interpersonal media gossip

نویسندگان [English]

  • Seyede Sahar Javid 1
  • Jalal Rahimian 1
  • Amirsaeid Moloodi 2
  • Alireza Khormaee 3

1 Department of Foreign Language & Linguistics, Faculty of Literature & Humanities, Shiraz University

2 Foreign Languages and Linguistics Department, Shiraz University, Iran

3 Department of Foreign Languages and Linguistics. School of Literature and Humanities. Shiraz University. Shiraz. Iran

چکیده [English]

The present study aims at examining possible relation between metaphor and impoliteness in the context of interpersonal media gossip. To this end, we collected data related to 20 celebrities (10 actors and 10 actresses) regarding 60 linguistic situations occurred from August 2018 to April 2020. Words under examination were 51449. According to the findings of the study, human conceptualization based on source domains such as shit/ animal waste matter, useless things, cartoon/ fictional characters, useless money, dirty substance, imaginary/ metaphysical beings, mushroom, bread, weekdays, fat, and disease/blight were accompanied by impoliteness. These findings justify the role of impoliteness in confirming the direct relation between metaphor and impoliteness to the extent that human is considered as one of the above domains. Interpersonal media gossip prepares the grounds for the use of 345 metaphors along with impoliteness which has its roots in special features of this type of gossip. Among all source domains, concepts such as shit/ animal waste matter are of the highest frequencies. Among impoliteness strategies related to naming, one must point to negative impoliteness sub-strategy. Language users attempt to hurt positive face of people from themselves by using positive impoliteness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • impoliteness
  • source domain
  • interpersonal media gossip
  • naming