استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژگان فارسی با ریشه‌ی عربی: مقایسه‌ی خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی نوع و تعداد راهبردهای استنباط معنی و منابع دانشی است که خوانندگان موفق و کمترموفق فارسی‌آموز در هنگام خواندن متون فارسی و مواجهه با واژگان فارسی دارای ریشه‌ی عربی که دچار تغییر معنایی شده‌اند، استفاده می‌کنند. برای این منظور، در ابتدا، 64 واژه‌ی فارسی با ریشه‌ی عربی خارج از بافت و سپس، در قالب یک داستان کوتاه به 10 نفر فارسی‌آموز عرب‌زبان اهل کشور لبنان داده‌شد. در مرحله بعد، پروتکل بلند فکر کردن به آن‌ها آموزش داده‌شد و منابع و راهبردهای مورد استفاده‌‌ی آن‌ها براساس منابع دانش معرفی شده توسط هاستراپ (2008) و راهبردهای ارائه شده توسط هو و نساجی (2014) ضبط، ثبت و بررسی شد. برای تعیین سطح این افراد و مشخص کردن خوانندگان موفق و کمترموفق، یک آزمون درک مطلب نیز از آن‌ها گرفته‌شد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که در آزمون درک مطلب موفق‌تر عمل کردند نسبت به افرادی که موفقیت کمتری داشتند از منابع دانش و راهبردهای کمتری برای استنباط معنی واژگان فارسی با ریشه‌ی عربی استفاده کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining knowledge sources and strategies for inferring the meanings of Persian words derived from Arabic: A comparison of successful and less successful Arab speaking Persian readers

نویسندگان [English]

  • Zahra Alimorad 1
  • Amirsaeid Moloodi 2
  • Roqaye Salahi 2
1 Department of Foreign Languages and Linguistics. Shiraz University. Shiraz. Iran
2 Shiraz University
چکیده [English]

This study intended to examine and compare the knowledge sources and strategies used to infer the meaning of Persian words derived from Arabic by successful and less successful Arab speaking learners of Persian. To achieve this objective, a standard reading test and think-aloud protocols were used to collect the necessary data. At the outset of the study, 10 Lebanese Arab speaking learners of Persian were asked to express the meanings of 64 de-contextualized Persian words derived from Arabic. Then, depending on the number of words whose meanings were unknown to them, each participant was asked to express the meanings of the unfamiliar words, out of those 64 words, which were used in a short story. During this process, they were asked to elaborate on the knowledge sources and strategies they used to infer the meanings of the unknown words. While doing this, their voice was recorded, and later transcribed, and coded. Inter- and intra-coding reliabilities were also checked. Moreover, the reading comprehension test was given to the participants in order to categorize them into successful and less successful readers. Results of the study showed that the successful readers used fewer knowledge sources and strategies to infer the meanings of Persian words derived from Arabic compared to their less successful counterparts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab learners of Persian
  • knowledge sources
  • lexical inferencing strategies
  • successful and less successful readers