بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی توانایی کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبان مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم در روایت داستان پیوسته است. روش: به این منظور، 18 کودک پسر تک‌زبانۀ فارسی‌زبان مبتلا به اختلال طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا (با میانگین سنی 8 سال و 2 ماه) و 18 کودک پسر دارای رشد زبانی طبیعی (با میانگین سنی 7 سال و 3 ماه) که برحسب توانایی‌های شناختی و زبانی با یکدیگر همتا شده بودند، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. دو گروه با استفاده از داستان مصور «قورباغه! کجائی؟» ترغیب به روایت داستان شدند. پیوستگی داستان برحسب طول داستان، تنوع واژه‌های موجود در داستان، جملات علّی و شبکۀ علّی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر طول داستان و تنوع واژه‌های موجود در داستان و همچنین از نظر جملات علّی صریح تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد p<0/05)). نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که داستان‌های روایت شده توسط کودکان مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم از نظر پیوندهای علّی ضعیف‌تر و از پیوستگی کمتری برخوردار بودند، با این وجود این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که انگارۀ شبکۀ علّی راهی دیگر برای بررسی پیوستگی داستان از طریق بررسی نحوۀ ارتباط اطلاعات در سطحی عمیق‌تر فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the coherence in the narrative discourse of monolingual Farsi speaking children with high-functioning autism spectrum disorder

نویسنده [English]

  • elahe kamari
Department of linguistics, Allameh Tabataba&amp;#039;i university, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study is to investigate the ability of monolingual Farsi speaking children with high-functioning autism spectrum disorder in the narration of story. Method: To this aim, 18 monolingual Farsi speaking male student with high-functioning autism spectrum disorder (mean age: 8 years and 2 months) and 18 normal monolingual Farsi speaking male student (7 years and 3 months) which were matched on cognitive and language abilities, participated in the study. Two groups were encouraged to narrate stories based on a picture story book. Coherence was investigated based on length of the story, variety of words, causal sentences and causal networks. Findings: Findings did not indicate a statistical significant difference between two groups in the basic narrative measures and in overtly causal sentence (p<0/05). Results: The results of the study showed that the stories narrated by high-functioning autism spectrum disorder group were less causally connected and less coherent. However, this difference was not statistically significant. On the whole, it can be concluded that causal network model is an alternative way for investigating narrative coherence by examining how narrative information is interconnected at a deeper level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism spectrum disorder
  • causal network
  • story coherence
  • monolingual Farsi speaking children