کلیدواژه‌ها = بسامد پایه
تعداد مقالات: 1
1. کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 100-83

10.22054/ls.2016.8397

وحیده ابوالحسنی زاده؛ انیس معصومی