کلیدواژه‌ها = گویش اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار فعل مرکب در گویش فارسی اردکان یزد

دوره 3، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 84-57

10.22054/ls.2015.7284

طاهره محمودی احمدآبادی