کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 10
1. تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.46542.1270

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ مجتبی منشی زاده


2. هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.42325.1223

معصومه زارعی


3. دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.40891.1221

آزاده میرزائی


4. بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.43868.1241

محمود جعفری دهقی؛ مجتبی منشی زاده؛ فهیمه تسلی بخش


5. تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.43542.1236

سهند الهامی خراسانی؛ کورش صفوی


6. تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-290

10.22054/ls.2019.38745.1174

کیومرث خانبابازاده؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی تسلیمی