نویسنده = محمود جعفری دهقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.43868.1241

محمود جعفری دهقی؛ مجتبی منشی زاده؛ فهیمه تسلی بخش