نویسنده = زری سعیدی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.21914.1079

زری سعیدی؛ زهرا تهوری